Three Man Down – เปิดตัวเขา (Rebound)

Share
Copy the link

เปิดตัวเขา (Rebound) จากวง Three Man Down เพลงเศร้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ถูกแฟนเก่าทิ้งไป และเธอก็เปิดตัวแฟนใหม่เร็วเกินไป จนรู้สึกเจ็บปวดเจียนตาย ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ถูกแฟนเก่าทิ้งได้เป็นอย่างดี เจ็บจี๊ดโดนใจเต็มๆ