Rules – Doja Cat (Official Video)

Share
Copy the link

กลับมาอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่ “Rules” เพลงป็อปแดนซ์ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและพลัง เนื้อหาของเพลงพูดถึงการไม่ทำตามกฎเกณฑ์ใดๆ และไม่ปล่อยให้ใครมาควบคุมชีวิตเราได้ ท้าทายกฎเกณฑ์ของสังคมด้วยการเต้นอย่างอิสระไม่สนใคร