THE YERS – ระหว่างขับรถ

Share
Copy the link

THE YERS “ระหว่างขับรถ” กับความรู้สึกของคนที่กำลังคิดถึงใครบางคนขณะขับรถ จิตใจหมดแรงเพราะขาดเธอไม่ได้ เหมือนกับรถที่ขาดน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิง ก็สิ้นแรงแล้วไปต่อไม่ได้